Hva er Blodtype-dietten?

Blodtypen

BLODTYPEN DIN ER NØKKELEN SOM LÅSER OPP DØREN til mysteriene forbundet med helse, sykdom, levealder, fysisk vitalitet og emosjonell styrke. Din blodtype bestemmer i hvilken grad du er mottakelig for sykdom, hva slags mat du bør spise og hvordan du bør mosjonere. Det er en faktor som innvirker på din energitilstand, på hvor effektivt du "forbrenner" kalorier, på dine følelsesmessige reaksjoner på stress, og kanskje til og med på din personlighet.

Slik starter boken til Dr. Peter J. D'Adamo "Blodtypedietten, spis riktig for din blodtype". For å lese mer om hvem han er og mer om teoriene rundt blodtypedietten, kan du gå til hans hjemmeside: www.dadamo.com 

Jeg vil videre skrive litt om det som er essensielt i forbindelse med helse og ernæring ut fra boken.

Påstanden om at det er en forbindelse mellom blodtyper og kosthold kan høres radikal ut, men i virkeligheten er den ikke det. Vi har lenge visst at det har manglet et ledd i våre kunnskaper om prosessen som fører til god helse eller til sykdom.

Det måtte finnes en forklaring på hvorfor det var så mange paradokser i studier av kosthold og levealder.

Det måtte også være forklaringer på at noen mennesker greide å gå ned i vekt ved hjelp av visse dietter, mens andre ikke gjorde det.

Hvorfor var noen personer fortsatt vitale langt opp i høy alder, mens andre forfalt både fysisk og mentalt.

Blodtypeanalyser har gitt oss en metode til å forklare disse paradoksene. Og jo mer det blir utforsket, desto mer støtte finner man for Blodtypens betydning.

Blodtyper er like grunnleggende som selve skapelsen. I naturens logiske mesterverk følger blodtyper en ubrutt linje fra de tidligste tider i menneskets historie og frem til i dag. De er avtrykket av våre gamle forfedre.

Man har begynt å oppdage hvordan blodtypen kan brukes som et cellulært fingeravtrykk som avdekker mange viktige mysterier rundt jakten etter helse. Dette arbeidet kommer som en forlengelse av nyervervet kunnskap innen forskning omkring menneskets DNA. Forståelsen av blodtyper bringer genforskningen et skritt videre ved helt klart å fastslå at ethvert menneske er UNIKT.

Det finnes ingen riktig eller gal livsstil eller diett, man kan bare treffe riktige eller gale beslutninger, basert på det man vet om våre individuelle genetiske koder.

4 enkle nøkler til livets mysterier

  • Blodtypen din (O,A,B eller AB) er et kraftig genetisk fingeravtrykk som identifiserer deg like sikkert som en DNA-test
  • Når du bruker de særtrekk som er karakteristiske for blodtypen din som rettesnor for din næring og livsstil, vil du bli sunnere, oppnå idealvekten på en naturlig måte og forsinke aldringsprosessen.
  • Blodtypen din gir et mer pålitelig uttrykk for din identitet enn rasemessig, kulturell eller geografisk tilhørighet. Den er en genetisk blåkopi av hvem du er, en veileder for hvordan du kan leve sunnest mulig.
  • Nøkkelen til blodtypens betydning finnes i menneskets utviklingslære:

Den eldste formen er Type O, jegeren.

Type A vokste fram ved innføringen av jordbrukssamfunnet.

Type B kom til da mennesket flyttet nordover mot kaldere klima og karrigere leveforhold.

Type AB var resultatet av en helt moderne tilpasning, en blanding av to ulike grupper.

Denne utviklingen er direkte relatert til ernæringsbehovet hos hver enkelt blodtype i dag.

Blodet

BLODET ER SELVE LIVET. Det er den opprinnelige kilden som gir næring til kraften og mysterier bak fødsel, sykdommens redsler, krig og voldsom død. Hele sivilisasjoner har vært bygget på blodets bånd. Stammer, klaner og monarkier avhenger av det. Vi kan ikke eksistere uten blod, verken bokstavelig eller billedlig talt. 

Blod er magisk. Blod er mystisk. Blod er alkymistisk. Gjennom hele menneskehetens historie dukker det opp som et dypt religiøst og kulturelt symbol. Oldtidens mennesker blandet og drakk blod for å vise enhet og troskap. Fra de tidligste tider utførte jegere ritualer for å berolige sjelene til drepte dyr ved å smøre inn ansiktet og kroppen med dyrets blod. I nesten to tusen år har symbolet på Jesu blod vært brukt som en sentral del i kristendommens helligste ritualer.

Blod fremkaller en slik hellig billedrikdom fordi det i realiteten har så spesielle egenskaper. Det forsyner oss ikke bare med det komplekse transport- og forsvarssystemet som er nødvendig for selve vår eksistens, men er også et hovedprinsipp for hele menneskeheten – et speil hvor vi kan se svake avtrykk etter reisen vår.

De forskjellige blodtypene viser menneskets evne til å tilpasse seg de forskjellige utfordringene fra omgivelsene. Som regel hadde disse utfordringene innvirkning på fordøyelsessystemet og immunsystemet. Et stykke råttent kjøtt kunne ta livet av deg, et kutt eller sår kunne utvikle seg til en dødelig infeksjon. Likevel overlevde menneskerasen. Og dette henger uløselig sammen med fordøyelsessystemet og immunsystemet. Det er på disse to områdene de fleste forskjellene mellom blodtyper finnes.

Historisk om Blodtypene

Hver blodtype bærer et genetisk budskap om våre forfedres kosthold og levemåte, og selv om vi er langt vekk fra vår tidligste historie, setter fortsatt mange av deres trekk sitt preg på oss. Dermed kan vi lettere forstå logikken i læren om kosthold i forhold til blodtypen

Blodtype O (for ”old”- gammel)

Framveksten av våre Cro-Magnon forfedre omkring 40 000 år f.Kr drev menneskearten mot toppen av matkjeden og gjorde dem til de farligst rovdyrene på kloden. De ble dyktige og imponerende jegere. Uten naturlige fiender eksploderte befolkningstallet. Protein og kjøtt var deres drivstoff.

30 000 f
.Kr startet vandringen fra Afrika til Europa og Asia.
Kampen om kjøtt ble etter hvert hard, og omkring år

Denne vandringen fylte etter hvert kloden med den grunnbefolkningen som er blodtype O, og som utgjør den dominerende blodtypen.

10 000 f
Innen år
.kr bebodde mennesker alle de store landområdene på kloden unntatt Antarktis.

Blodtype A (står for agrar)

Blodtype A ble utviklet et eller annet sted i Asia eller Midtøsten mellom 25 000 og 15 000 år f.Kr, som følge av nye miljøforhold. Jordbruk og dyrehold var hovedtrekk i denne kulturen.

Dyrkingen av forskjellige kornsorter og dyrehold innebar dyptgripende forandringer, og skapte ny livsstil med stabile samfunn og mer permanente bosettings- og levemønstre.

Denne forandringen i levemåte resulterte i radikale endringer og nye varianter i fordøyelsessystemet og immunsystemet. Disse mutasjonene gjorde at datidens mennesker lettere kunne tolerere og fordøye dyrket korn og andre jordbruksprodukter.

Som et resultat av den nye livsstilen, ble jaktferdigheter byttet mot nye og mer samfunnsorienterte kvalifikasjoner. Planlegging og samarbeid ble dagens orden.

Blodtype A er en mutant av Blodtype O som følge av utallige infeksjoner forårsaket av befolkningsvekst og viktige endringer i kostholdet.

Blodtype B (står for balanse)

Blodtype B utviklet seg et eller annet sted mellom 15 000 og 10 000 år f.Kr i fjellområdene i Himalaya, nå en del av dagens Pakistan og India.

Fordrevet fra de varme, frodige savannene i Øst-Afrika til de golde, kalde og ufruktbare fjellene og høyslettene i Himalaya, kan det tenkes at Type B begynte sin utvikling som et resultat av forandring i klimaet.

Da mongolene feide igjennom Asia, fikk blodtype B hurtig fotfeste. Med en kultur basert på kvegdrift og husdyrhold, spiste de hovedsakelig kjøtt og melkeprodukter.

Moderne indere, et kaukasisk folkeslag, har en av de hyppigste forekomstene av Blodtype B i verden.

Blodtype AB (står for moderne)

Blodtype AB er sjelden. Den fremkommer ved blanding av den kaukasiske Type A og den mongolske Type B. Den forekommer hos mindre enn 5% av befolkningen og er den nyeste blodtypen.

Det finnes ikke noe bevismateriale som viser at denne blodtypen eksisterte før 900-1000 år tilbake, da den store folkevandringen fra Østen fant sted.

Fordi Type AB arvet toleransen både til A og B, har immunsystemet deres utviklet en styrket evne til å produsere mer spesifikke antistoffer mot bakterieinfeksjoner. Dermed reduseres risikoen for å utvikle allergier og andre autoimmunsykdommer som leddgikt, betennelser og lupus (en bindevevssykdom). Men de er da mer utsatt for å utvikle krefttyper, da de ikke danner antistoffer.

Oppsummering av blodtypene:  

  • Type O: den eldste og mest fundamentale blodtypen, den som overlevde på toppen av næringskjeden, med et sterkt og standhaftig immunforsvar som er villig og i stand til å ødelegge enhver fiende eller venn.
  • Type A: de første representanter fra andre miljøer, oppstått ved nødvendig folkevandring og tilpasning til et mer vegetarisk kosthold og levesett….med en mer samarbeidsvillig personlighet for å klare seg i folketette samfunn.
  • Type B: den integrerende, som tilpasser seg nye klimaforhold og blanding av befolkninger, og dermed etterkommer naturens krav om en bedre balanse mellom spenninger i sinnet og kravene til immunsystemet.
  • Type AB: det fine produktet av en sjelden sammensmeltning mellom en tolerant Type A og en tidligere barbarisk, men mer balansert Type B.

Våre forfedre etterlot hver av oss en spesiell arv i være blodtyper. Denne arven er permanent lagret i kjernen til alle våre celler. Det er her antropologien og vitenskapen om vært blod møtes.

Nyeste kommentarer

15.10 | 23:10

Avacado handler mest om et "gammelt" syn på fett, så jeg ville nok ikke pers...

15.10 | 23:07

Hei Irene Kokos kan forverre fordøyelsen til Blodtype O, så bør unngås ved ...

15.10 | 05:07

Hva er grunnen for å ikke inkludere kokos og Avocado for type O? Viktig ...

01.08 | 21:43

Hei. Det har du helt rett i. Har vært litt hektisk en periode, så har ikk...